Hoofdbanner

Ruim twee weken geleden werd het me tijdens een gesprek, dat steeds meer een discussie werd, door een collega voor de voeten geworpen:
“Ja, jij als witte man.”
Ik schrok. Dit was de eerste keer van mijn leven dat ik op deze manier geafficheerd werd. Het gesprek was ook direct beëindigd. Wat viel hier tegenin te brengen? Niets.
Later vroeg ik me af wat me zo getroffen had in deze opmerking. Geplaatst door een blanke vrouw nota bene. Natuurlijk, het in een hokje gestopt worden maakte mij onvrij. Maar er stak meer achter. Alsof ik me schuldig moet voelen door bepaalde privileges die ik bij geboorte zou hebben meegekregen. De witte man ook als uitbuiter van een hele gemeenschap. Slavernijverleden, carrière kunnen maken terwijl vrouwen voor kinderen moeten zorgen, andere vormen van onderdrukking. Het werd even in één keer op mijn bordje geschoven.

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman heeft in haar boek Links ≠ woke licht geworpen op radicaal linkse ideeën die onder de paraplu ‘woke’ vallen. De opmerking van mijn collega van de witte man past hierin. Volgens Susan Neiman is woke niet links. Wat wel links is, kenmerkt zich door drie uitgangspunten:
“Je gelooft in universalisme (de gedachte dat er waarden en normen zijn die voor ieder mens gelden), maakt onderscheid tussen recht en macht en houdt vooruitgang voor mogelijk.”
Deze drie punten worden juist door woke onderuit gehaald. Vooruitgang zou niets anders zijn dan een geniepige voortzetting van machtsuitoefening. Alles wordt bedacht om de Europese macht te bevorderen in een steeds minder witte wereld. In plaats van het universele van de menselijke waardigheid maakt woke gebruik van ‘tribalisme’. Je behoort tot mijn stam of niet. Je bent een vrouw, van een bepaalde kleur, hebt een bepaald geloof. Wanneer je anders bent, hoor je er niet bij. Kun je ook niet meevoelen met de ander. Tribalisme schept afstand. Denk hierbij aan Marieke Lucas Rijneveld die niet in staat werd geacht een gedicht van de gekleurde Amanda Gorman te vertalen, alleen om het feit dat zij blank is en niet in de gevoelswereld van een gekleurd iemand kan duiken.

Susan Neiman moet hier niets van hebben. Ik sluit me daar bij aan. Ze wijst op de invloed van de Franse filosoof Michel Foucault met zijn postkoloniale theorie. Het universalisme komt bij hem in de verdachtenbank te staan. Het hokjesdenken viert momenteel hoogtij in het westerse denken. Veel historische personen zijn fout, racistisch, onderdrukkend geweest. Ze worden van hun voetstuk gehaald zonder hun positieve kwaliteiten te zien.
Daarnaast is er de populariteit van de evolutionaire psychologie, voortvloeiend uit de evolutieleer van Darwin. We handelen allemaal uit stambelang, het is de strijd om ons eigen voortbestaan. Dat ontaardt bij politiek rechts in nationalisme, bij politiek links in tribalisme.

Het gaat Susan Neiman om de rol van het slachtoffer. Deze kan niet genoeg aandacht en erkenning krijgen. De afgelopen jaren is er echter iets misgegaan met de positie van het slachtoffer. Het woke denken geeft het slachtofferschap een bepaalde status. Deze status wordt gebruikt om anderen de les te lezen. Terwijl het erom gaat het slachtofferschap te boven te komen. Dat is een bron van trots en zelfstandigheid. Anderen worden in hun waarde gelaten. Men heeft genoeg aan de eigen heling.
Vroeger vergaten we de slachtoffers, tegenwoordig lopen we het risico de helden te vergeten.

Susan Neiman; Links ≠ woke; Lemniscaat; 153 blz.; € 9,99

 • -1 # Lisa 14-apr-2023 @15:47
  Als gekleurde Nederlander, kind van een witte moeder en een zwarte vader ben ik slachtoffer van structureel geïnternaliseerd en geïnstitutionaliseerd racisme. Hoe ik daar mee omga is aan mij. Op basis van mijn huidskleur word ik structureel niet in mijn waarde gelaten. Ook u verwijt mij te lange tenen te hebben terwijl uw hele betoog daar zelf op gebaseerd is. U bent helemaal ondersteboven dat een witte vrouw uw positie, vanuit een sociologische blikrichting, benoemt. Nergens lees ik, proef ik iets van enige vorm van broederschap, solidariteit, inleving, erkenning van uw kant inzake het feit dat er helaas nog steeds gediscrimineerd wordt. 1 voorbeeldje: de kindertoeslagmisdaad waardoor mensen, gezinnen, op basis van hun niet Nederlandse achternaam kapotgemaakt zijn. Zegt de naam George Floyd u iets? Reacties zoals de uwe maken mij duidelijk dat ik als gekleurde Nederlander mijn bek moet houden en maar in stilte de pijn van structurele discriminatie moet verdragen en dat ik van mensen zoals u in de kou mag blijven staan. U wordt bedankt.
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
  +1 # Fred Tak 14-apr-2023 @20:41
  Beste Lisa, bedankt voor je uiteenzetting. Maar nergens lees ik, proef ik iets van enige vorm van broederschap, solidariteit, inleving, erkenning van jouw kant inzake het feit dat er helaas nog steeds op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de erbarmelijke omstandigheden waarin veel kinderen op de wereld moeten verkeren. 1 voorbeeldje: de kinderarbeid in een land als Congo, waar kinderen van 6 tot 10 jaar 15 uur per dag te werk worden gesteld om giftig kobalt uit mijnen te halen. Voor een habbekrats, nauwelijks genoeg om van te eten. Ze graven levensgevaarlijke tunnels, die vaak instorten waarbij de kinderen zwaar gewond raken. En voor wie doen ze dit? Voor ons, omdat wij zo nodig goedkope mobieltjes willen hebben. Heb je wel eens aan dit soort uitbuiting gedacht? Deze kinderen worden al in hun jeugd kapotgemaakt. Halen vaak de twintig jaar niet. Zegt de naam Glencore jou iets? Of de Israëlische zakenman Dan Gertler? Weet je niet dat deze gigantische corruptie en uitbuiting vanuit Nederland plaatsvindt? Reacties zoals de jouwe, vanuit een zo rijk en geprivilegieerd land als Nederland, waar jij een onderdeel van bent, maken mij duidelijk dat al die verwaarloosde en uitgebuite kinderen daar hun bek moeten houden en maar in stilte de pijn van structurele armoede en vernedering moeten verdragen en dat ze van mensen zoals jij in de kou mogen blijven staan. Lisa, je wordt bedankt.
  Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer